Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh

Cách thêm s và es dễ nhớ nhất