Đề thi & Kiểm tra môn Vật lý

Đề thi HSG Vật lí lớp 12 tỉnh Kiên Giang năm học 2010 - 2011 (có đáp án)