Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Xem Bài sửa và Lời giải thích Đề trắc nghiệm - ThayTro.Net

 
Hình của Phoenix Hoang
Xem Bài sửa và Lời giải thích Đề trắc nghiệm - ThayTro.Net
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 4 Tháng tám 2015, 8:48 PM
 

Cách xem bài sửa của giáo viên trên tiện ích Học tập "Trắc Nghiệm Trực Tuyến" của website ThayTro.Net: Học sinh vào lại bài kiểm tra trắc nghiệm đã làm - chọn mục Xem Lại


* Lưu ý: 

  1. Không phải thành viên nào cũng nhận được Lời giải thích đâu.
  2. Chỉ có học sinh mà mình trực tiếp giảng dạy và có yêu cầu mới nhận được Lời giải thích.