Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn Xem điểm & bảng Xếp hạng trên thaytro.net

 
Hình của Phoenix Hoang
Hướng dẫn Xem điểm & bảng Xếp hạng trên thaytro.net
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 4 Tháng tám 2015, 8:40 PM
 

Tất cả bài kiểm tra trắc nghiệm mà thành viên đã làm đều được lưu trữ trên website, vì vậy thành viên có thể xem lại bất cứ lúc nào!


Xem điểm & bảng xếp hạng của bạn và các thành viên khác !!!