Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 2: xuất đề & chuyển đổi

 
Hình của Phoenix Hoang
Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 2: xuất đề & chuyển đổi
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 4 Tháng tám 2015, 8:10 PM
 

  1. Đưa các câu hỏi vào 1 đề kiểm tra trắc nghiệm, chuyển đổi sang các định dạng thích hợp để nhập [import]
  2. Chọn các câu hỏi để  đưa vào đề trắc nghiệm, chuyển đổi sang dạng zip, XML..

  • Thông thường mình hay chọn test dạng Blackboard 6.0-7.0