Tin tức chung

Những Lưu ý khi làm Đề thi và Đề kiểm tra có kèm Tự Luận

 
Hình của Phoenix Hoang
Những Lưu ý khi làm Đề thi và Đề kiểm tra có kèm Tự Luận
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 28 Tháng năm 2014, 8:40 AM
 

- Trong năm học 2013 - 2014, theo chủ trương của Bộ GD & ĐT nên phần lớn các Đề thi và Đề kiểm tra sẽ có thêm phần Tự Luận. Do đó, khi làm Bài trên website các em học sinh cần chú ý một vài điểm sau đây để Bài làm của các em được chấm hoàn toàn tự động và tránh sai sót:

1. Chú ý đến các Dấu câu như: dấu phẩy ('), dấu chấm (.), dấu hỏi (?)...

* Ví dụ: 

+ Đề gốc: "Do you understand?" he asked me.

- He asked me if________________________.

+ Bài làm: I understood. (SAI) vì trong đề đã có dấu chấm rồi (.)

+ Bài làm: I understood (ĐÚNG)

2. Chú ý đến khoảng cách giữa các từ và khoảng cách sau các dấu câu.

* Ví dụ: 

- Đề gốc: They built this house in 2012.

- This house_____________________.

+ Bài làm: was built in 2012. (đáp này cũng có thể chấp nhận được) mặc dù trong đề đã có dấu chấm rồi (.)

+ Bài làm:  was built in 2012 . (SAI) vì tự nhiên lại có khoảng cách giữa 2012 và (.) - hế thống không hiểu nên tự động chấm SAI.

+ Bài làm: was built in  2012 (SAI) vì tự nhiên có khoảng cách lớn giữa in và 2012.

+ Bài làm (ĐÚNG) was built in 2012

3. Hãy đọc thật kĩ yêu cầu của từng câu ở phần Tự Luận.

- Đề gốc: They built this house in 2012. (Change into passive voice)

- This house_____________________. 

+ Bài làm:  This house was built in 2012 (Viết lại cả câu) 

- Đề gốc: They built this house in 2012. (Complete the following sentence)

- This house_____________________. 

+ Bài làm:  was built in 2012 (Chỉ điền phần còn thiếu) 

 Cuối cùng, thầy chúc tất cả các em có một mùa thi thật Thành công!!!