Thủ thuật Vbulletin

Image Resizer vbb4 - tự điều chỉnh kích thước ảnh

Image Resizer vbb4 - tự điều chỉnh kích thước ảnh

by Phoenix Hoang -
Number of replies: 0

mage resizer using nCode script

- Có rất nhiều Mod resize ảnh như highslide, lytebox và cả resize ảnh không dùng Mod, nhưng mà thích hack này nhất và đã cài 3 lần nhưng toàn bị lệch: dòng chữ Click here to view the original image với hình ảnh. Nhưng lần này thì thấy hài lòng nên share các bạn luôn.

- Hack này bình thường thì không cần, nhưng 4r nào sử dụng postbit_legacy thì rất cần và các 4r hay bị vỡ khung khi post hình ở album và tin nhắn cá nhân.


This hack resizes external images (not attachments) in cms, blogs, posts, new thread preview, signatures, private messages and visitor messages.
(Hack này sẽ thu nhỏ lại kích thước của hình ảnh trong trang chủ, blog, bài viết, tin nhắn và chữ kí của người sử dụng. Không resize ảnh trong file đính kèm)


You have the option to: 
Disable the hack.
Choose the resize mode.
Default Maximum width.
Enable and disable cms resize option.
Enable and disable postbit resize option.
Enable and disable signature resize option.
Enable and disable blogs resize option.
Enable and disable private messages resize option.
Enable and disable visitor messages resize option.


This hack has been tested:
- Using IE, FF, Chrome and Opera using default skin. 


Installation: (cài đặt)
Upload the contents of upload folder to the root of your forum. (upload folder theo đúng đường dẫn; cụ thể là clientscript & images vào 2 folder có tên tương ứng)
Import the XML file via Plugins & Products > Manage Products > Add/Import Products. (import file product-sevenskins_imageresizer_v1.5.* Lưu ý: Muốn thấy tác dụng thì bạn để ảnh ở kích thước nhỏ thôi nha ! vd: 500 px và phải xem các ảnh lớn hơn 500 px mới thấy tác dụng.

* DEMO THÊM:* Muôn có bản quyền 4r như 2 hình trên (http://GiaoVienTrian.NeT), thì bạn làm như sau:

Theo yêu cầu: Một phần Bài viết của Bạn đã bị ẩn.. Người Xem Phải nhấn THANKS mới nhìn thấy !!!Bạn vào search in phrase: nhập: click here to view the original image of, chọn phrase thứ 2 và thêm vào
If you want to use "Enlarge in the same window" option you must edit "Image Medium Max" stylevar for the style you are using. Set this stylevar to high number e.g. 2000px or more if needed. (nếu bạn muốn sử dụng chế độ "Mở rộng ảnh ở cùng màn hình", thì bạn phải chỉnh sửa "Image Medium Max" của stylevar bạn đang sử dụng. Để stylevar này ở số cao như: 2000 px hoặc lớn hơn nếu cần.)
- Theo cá nhân mình không cần chỉnh cũng được ! Vì GiaoVienTrian.NeT cũng đang sử dụng chế độ "
Enlarge in the same window".Upgrade: ( nếu bạn đã sử dụng phiên bản thấp hơn thì cấp bản 1.5 nha !
Upload the contents of upload folder to the root of your forum overwriting the existing file.
Remove old product from AdminCP produact Manager.
Import the XML file via Plugins & Products > Manage Products > Add/Import Products.
_________________________________ _________________________________


Please:
Nominate this modification for the MOTM.
Support me by donating ... click the link on the right. (Support Developer)
Remember to click Mark as Installed if you use this hack.
_________________________________ _________________________________

31 July 2011
Version 1.5


- This should work with all vb4.x versions. I have tested this with 4.0.5, 4.1.0, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 and 4.1.5

29 Jun 2011 
Version: 1.4

-Fixed to work with vBulletin 4.1.4
-remove yellow bar as it was causing issue with vBulletin 4.1.4.
-Added functionality: Resizing of the images in CMS comments.
-Added functionality: Resizing of the images in BLOG comments.

21 Dec 2010 
Version: 1.3

Thanks to ZexTasy for cms plugin code.

Added these option:
-Enable and disable cms resize option.
-Enable and disable postbit resize option.
-Enable and disable signature resize option.
-Enable and disable blogs resize option.
-Enable and disable private messages resize option.
-Enable and disable visitor messages resize option.

25 June 2010 
Version: 1.2.0 
Fixed to work with vBulletin 404.

06 March 2010 
Version: 1.0.0 Released

Theo yêu cầu: Một phần Bài viết của Bạn đã bị ẩn.. Người Xem Phải nhấn THANKS mới nhìn thấy !!!http://www.mediafire.com/?x2mz489qzsp31b6

* Source: Sưu tâm & hướng dẫn thêm