General help

[Help]Giúp mình làm footer cho moodle