Topic outline

 • INTRODUCTION

  Đây là khóa học chỉ dành riêng cho học sinh Lớp 10A4 Trường THPT Trị An năm học 2022 - 2023. Các bạn lớp khác không vào khóa học này - nếu vào sẽ bị coi là vi phạm - gian lận

  + Học sinh đặc biệt lưu ý trước khi làm các bài kiểm tra có lấy điểm:

  1. Bài kiểm tra chỉ cho học sinh làm 1 lần duy nhất (liên hệ với gv nếu bạn gặp trường hợp bất khả kháng như rớt mạng, bị out khi có quá nhiều học sinh làm bài cùng 1 lúc).

  2. Phải làm các Câu hỏi theo đúng thứ tự (Không quay trở lại được)

  3. KHÔNG lập nhiều Tài khoản để kiểm tra - khi bị phát hiện sẽ bị KHÔNG điểm []

  4. Sau khi tất cả học sinh ĐỀ KIỂM TRA sẽ mở lại để cho hs vào XEM ĐÁP ÁN [ vào lại đường LINK đã làm vào chọn XEM LẠI]

  • Topic 1