Topic outline

 • Giới thiệu chung về khóa học

  Đây format của khóa học có thu phí - nghĩa là; bạn phải mua MÃ SỐ VÉ thì mới vào được khóa học, nhưng đang thời gian khuyến mại nên để FREE cho học viên TEST thử. Các khóa học thu phí thường có format như sau: video bài giảng lý thuyết, file lý thuyết có thể download về, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận có đáp án. Đặc biệt, những câu hỏi khó sẽ có bài giải chi tiết. Cụ thể trong khóa học verb forms này sẽ có:

  1. Video giảng lý thuyết giúp học sinh phân biệt khi nào sử dụng: to infinitives, bare infinitives, V-ing, past participles và mẹo học verb forms...
  2. File lý thuyết về verb forms được giảng trong video ở mục 1
  3. Bài tập trắc nghiệm về verb forms từ dễ đến khó - có  cả hình thức bị động của verb forms.
  4. Bài tập tự luận về verb forms.
  - Hiện tại, khóa học chưa hoàn chỉnh - đang trong quá trình soạn thảo.

  • Topic 2