Topic outline

 • Thông báo

  Trong quá trình làm Đề kiểm tra, nếu gặp bất kì sai sót nào trong đề thì:

  - Các em nhấp chuột vào Flag (cắm cờ) ngay trên câu hỏi đó.

  - Hoặc copy nội dung câu hỏi đó và post COMMENT ngoài trang chủ để thầy fix kịp thời!

  Chúc các em làm bài thật tốt!  

  • Topic 1

  • Topic 2

   • Topic 3