Topic outline

 • Tóm tắt đề thi

  - Phần 1: 32 câu trắc nghiệm và 8 câu tự luận

  - Phần 2: Listening gồm 2 phần 10 câu

  + Học sinh chú ý đọc kỹ đề phần Tự luận, đặc biệt phải ghi đúng spelling (chính tả)

  • Phần trắc nghiệm và tự luận

  • Phần listening