Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên sở GD và ĐT tỉnh Đồng Nai không ra đề chung cho tất cả các trường THPT mà giao cho trường tự Ra đề. Sau đây là Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm học 2019 - 2020 của trường THPT Trị An