Đây là khóa học chỉ dành riêng cho học sinh Lớp 12A3 Trường THPT Trị An năm học 2020 - 2021. Bạn nào không phải học sinh lớp 12A3 vui lòng không truy cập vào!