Đây là khóa học chỉ dành riêng cho học sinh Lớp 12A2 Trường THPT Trị An năm học 2020 - 2021.