Khóa học này chỉ dành cho học sinh Lớp 11A1 Trường THPT Trị An năm học 2020 - 2021