Ngày 7/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo lần 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.