Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh 12 SGD Đồng Nai năm học 2013 - 2014 gồm 28 câu trắc nghiệm + 8 câu tự luận và bài luận Book Report.