Đề thi tuyển sinh 10 tỉnh Đồng Nai môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 gồm 35 câu Trắc nghiệm, 10 câu Tự luận và 1 Bài luận.