Đề thi học kì 1 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An năm học 2016 - 2017 có 50 câu gồm 32 câu trắc nghiệm, 8 câu Tự luận và 10 câu nghe.