Đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 trường THPT Trị An năm học 2018 - 2019 có 54 câu chia thành 3 phần: 10 câu Listening, 40 câu Trắc nghiệm và 04 câu Tự luận