Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 11 trường THPT Trị An năm học 2018 - 2019 có 54 câu gồm 03 phần: Listening, Trắc nghiệm và Tự luận. Học sinh đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài - nhất là phần Listening và Tự luận!