Đề kiểm tra 1 tiết Unit 4 6 7 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An năm học 2018 - 2019 gồm 32 câu trắc nghiệm và 08 câu Tự luận theo các chủ điểm ngữ pháp của 3 bài 4, 6 và 7 sách giáo khoa tiếng Anh 11. Học sinh làm tự luận nhớ để ý đến dấu câu; dấu phẩy, dấu chấm...