Đề kiểm tra 1 tiết Unit 4 5 6 tiếng Anh 12 trường THPT Trị An năm học 2018 - 2019 gồm Tự luận và Trắc nghiệm. Thầy cô và các em có thể download file word.