Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 học kì 2 tiếng Anh 10 THPT Trị An 2015 nội dung Unit 12, 13 & 14 tiếng Anh 10. Học sinh chú ý không cách giữa các từ và dấu câu khi làm tự luận, vì máy chấm tự động.