Đề Kiểm tra 1 tiết unit 9 10 11 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An năm học 2017 - 2018. Đề gồm 32 câu trắc nghiệm và 08 câu tự luận.