Đề thi học kì 1 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An 2018 - Đề chính thức gồm: 10 câu Listening, 32 câu trắc nghiệm và 08 tự luận