Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 sở GD & ĐT Đồng Nai năm học 2017 - 2018 - Đề chính thức gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm - có cả phần Listening.