Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2018 gồm 24 mã đề từ mã đề 401 đến mã đề 424 nhưng thực chất chỉ có 04 đề gốc [mã đề 401, 402, 403 và 404]. Thaytro.net sẽ post cả 04 mã đề gốc trên.