Khóa học bao gồm: lý thuyết, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận về verb form - hình thức của động từ trong tiếng Anh. Có video hướng dẫn lý thuyết và bài tập có đáp án. Đặc biệt, có câu khó sẽ có cả lời giải chi tiết.