Đây là khóa học dành cho những học viên muốn có những kiến thức cơ bản nhất về thì tiếng Anh. Bài tập gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận.