Đây chỉ là DEMO mẫu 1 giải 1 đề THPT quốc gia môn Tiếng Anh Online để học viên test trước khi quyết định có ĐĂNG KÝ học hay không? 11 Đề còn lại sẽ có cùng kết cấu như DEMO.