Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 sở GD tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2016 gồm có 58 câu hỏi + viết bài luận và phần Listening