Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm. Năm học 2016 - 2017 sở GD & ĐT Đồng Nai không cho thi Listening. Nhận xét, đề bám sát SGK Tiếng Anh 12.