Đề Kiểm tra 1 tiết Unit 1, 2, 3 Tiếng Anh 11 Trường THPT Trị An năm 2016 gồm 30 câu trắc nghiệm và 8 câu tự luận. Lưu ý: - Học sinh cẩn thận khi viết chính tả. - Nếu học sinh sd nick chung: thaytro.net và pass: 123456 thì chọn "Thực hiện lại đề thi" vì nick có người làm trước đó rồi!