Đây chỉ là khóa học thử nghiệm, chính vì vậy các bạn không nên quá quan tâm. Lưu ý: khóa học có thử bị xóa bất cứ lúc nào!