Đề gồm: Trắc nghiệm, tự luận và Listening đề thiết kế format đề thi thật