Đề thi gồm 3 phần: Trắc nghiệm, tự luận và Listening (Đề chính thức)