Đây là các phrasal verbs thông dụng nhất - được sự dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong sách giáo khoa phổ thông. Thaytro.net sẽ cập nhật các tests trong cùng một khóa học.