English Club - Câu lạc bộ Tiếng Anh là box post tất tần tật về những gì liên quan đến Tiếng Anh như: Ebook, Bài giảng, Bài tập, Audio files, Phần mềm học tiếng Anh, Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh...đặc biệt thaytro.net rất vui khi nhận được những câu hỏi liên quan đến tiếng Anh.