Welcome to Cộng đồng những người sử dụng Moodle và E-learning ở Việt Nam.

1. Rất mong sự chia sẻ, góp ý và hợp tác của các moodlers.

2. Chúng tôi cũng hoan nghênh các moodlers đặt câu hỏi cho thaytro.net. 

3. Chú ý, khi Bạn đặt câu hỏi: 

a/. Nhớ post đúng Box 

b/. Cho chúng tôi biết, bạn đang sử dụng  phiên bản moodle nào? 

c/. Chạy hosting thật hay chạy localhost?