- Cộng đồng những người sử dụng Moodle và E-learning ở Việt Nam.

- Rất mong sự chia sẻ, góp ý và hợp tác của các moodlers.

- Chúng tôi cũng hoan nghênh các moodlers đặt câu hỏi cho thaytro.net.