Hãy phát huy hết tác dụng cho "dế" của bạn. Tại sao phải mua, khi mà ở đây free?