Các em học sinh phải thường vào lại các Units vì giáo viên sẽ cập nhật các Tests trong Units, chứ không mở Units mới!