Đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 năm 2011 - 2012, trường THPT Nguyễn Trãi