thi thpt quoc gia* Box này chỉ dành riêng cho học sinh lớp 12 gồm có:

1. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. [Miễn phí và thu phí - tổ chức thi hàng tháng]

2. Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh các năm trước.

* Đặc điểm nổi bật của Hệ thống thi Tiếng Anh Online của website THAYTRO.NET:

1. Hệ thống Chấm điểm và Thu bài tự động.

2. Làm xong là biết Đáp án chi tiết từng câu.

3. Có Video giải chi tiết sau khi đã làm xong bài. [Chỉ dành riêng cho Khóa học có thu phí]

* Để khai thác hết chức năng của THAYTRO.NET các Bạn nhập yêu cầu lên Khung tìm kiếm để xem hướng dẫn chi tiết. Hoặc xem TẠI ĐÂY NHA!!!